Wij maken op onze website gebruik van cookies van Facebook en Google.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

 

Privacyverklaring

 

Spa and Beauty Moments by Yvonne Elmendorp gevestigd aan de Steentilstraat 48, 9711 GP Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Spa and Beauty Moments by Yvonne Elmendorp
Steentilstraat 48
9711 GP Groningen
www.spa-enbeautymoments.nl

Yvonne Elmendorp is de Functionaris Gegevensbescherming van Spa and Beauty Moments
Zij is te bereiken via info@spa-enbeautymoments.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Spa and Beauty Moments verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Spa and Beauty Moments verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Man of vrouw
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Behandelingen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Spa and Beauty Moments persoonsgegevens

Spa and Beauty Moments verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Spa and Beauty Moments verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Spa and Beauty Moments neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Spa and Beauty Moments gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Mailchimp: dit nieuwsbrievensysteem wordt gebruikt voor de periodieke nieuwsbrief die Spa and Beauty Moments naar haar klanten stuurt. Klanten lezen hierin over de diensten en nieuws, evenementen en interessante tips.
We hebben met MailChimp een verwerkingovereenkomst dat Mailchimp je gegevens   verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Salonized: dataverwerker, softwaresysteem. Een digitale agenda en administratie en met automatische afspraakherinneringen. We hebben met Salonized een verwerkingsovereenkomst dat Salonized je gegevens   verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Salonized.
Slagkracht: beheerder van onze website. We hebben met Slagkracht een verwerkingsovereenkomst. Zie de privacyverklaring van Slagkracht
 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spa and Beauty Moments bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

Zakelijke relatiegegevens          7 jaar,  eis van de belastingdienst

Contactgegevens voor direct contact:  2 jaar                    

Nieuwsbrief                                                                     voor zolang de lezer is aangemeld voor de nieuwsbrief

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Spa and Beauty Moments verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Spa and Beauty Moments blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spa and Beauty Moments gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spa and Beauty Moments en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
info@spa-enbeautymoments.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie

van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Spa and Beauty Moments wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spa and Beauty Moments neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons
info@spa-enbeautymoments.nl

 

Maak online een afspraak

Maak online een afspraak 
 


lees de tips >

Nieuwsbrief

Meld je hieronder aan voor onze digitale nieuwsbrief.