Wij maken op onze website gebruik van cookies van Facebook en Google.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Aan de inhoud van de deze website kunt u geen rechten ontlenen.
Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

 

De informatie op www.spa-enbeautymoments.nl is samengesteld met de grootste zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Spa and Beauty Moments
is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door www.spa-enbeautymoments.nl of anderszins langs elektronische weg.
Spa and Beauty Moments aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Maak online een afspraak

Maak online een afspraak 
 


lees de tips >

Nieuwsbrief

Meld je hieronder aan voor onze digitale nieuwsbrief.